Nylon fuel hose 10 m (5,3х1,65x10)

Nylon fuel hose
Ø 5,3 х 1,65 x 10 (10 meters)
For Air 2D, 4D, 8D, 9D & Flow 5
Assy: P1537

35,80 €
In stock
  • Available immediately